Zrealizowano wspólny projekt PIAP i PIAP OBRUSN w którym powstał “Modułowy system zautomatyzowanej linii produkcyjnej” stanowiący wyposażenie Laboratorium Modelowania Elastycznych Linii Produkcyjnych.

Ze względu na dydaktyczne i naukowo-badawcze przeznaczenie linii, elementy składowe odzwierciedlają aktualny stan techniki i są powszechnie stosowane w przemyśle. Dzięki możliwości elastycznego konfigurowania ciągów transportowych
modułowy system zautomatyzowanej linii produkcyjnej umożliwia swobodne modelowanie procesów produkcyjnych.

Proszę zapoznać się z prezentacją [pdf]