Testery do automatyzacji procesów produkcyjnych

Aut_1

Pomiar siły docisku obejmy

Stanowisko zaciskania obejmy zaprojektowane i zbudowane przez PIAP-OBRUSN zostało wyposażone w układ pomiarowy, kontrolujący siłę zaskania obejmy. Wczasie realizacji automatycznego procesu zaciskania następuje ciągły pomiar siły, proces zaciskania zostaje zakończny w momencie osiągnięcia zadanej wartości. Zadanie pomiru zostało zrealizowane w oparciu o napędy serwo firmy PARKER oraz konstrukcje z profili aluminiowych firmy MayTec.

Aut_18

Pomiar momentu obrotowego przykręcania wkrętu

Stanowisko składa się z następujących elementów:

  • część manipulacyjna w postaci dwóch osi skrzyżnych z napędami serwo typu 631 firmy PARKER. Zakres ruchu ustalany jest zależny od określonego zadania.
  • oś pionowa realizująca dosuw głowicy, zwykle napędzana siłownikiem pneumatycznym. Możliwe zastosowanie napędu serwo.
  • gniazda mocującego skręcane detale. Opracowywane odrębnie dla konkretnego zadania.
  • podajnik wibracyjny do orientowania i podawania wkrętów do głowicy.
  • wkrętaka automatycznego z pneumatycznym układem podawania wkręta ora z pomiarem momentu obrotowego i kąta wkrętu.

Ze względu na pełną automatykę manipulator przeznaczony jest do wydajnego i szybkiego procesu montażu części i podzespołów mechanicznych łączonych za pomocą wkrętów. Obsługa manipulatora polega na mocowaniu elementów składowych w gnieździe, wyjęciu gotowego podzespołu i okresowym zasypaniu zasobnika podajnika wibracyjnego. Manipulator pobiera wkręt za pomocą sprężonego powietrza z podajnika i wdmuchuje do głowicy wkrętaka. Przemieszczając się na kolejne pozycje skręca detale według określonego algorytmu. Proces ten jest kontrolowany pod względem prawidłowego kąta wkrętu oraz momentu skręcającego. 

Aut_22

Pomiar rezystancji

Stanowisko zaprojektowane i wykonane przez PIAP-OBRUSN do sprawdzania czujnika temperatury klimatyzacji samochodowej. Czujnik jest automatycznie łączony do obudowy, zadaniem testera jest kontrola rezystancji zmontowanego czujnika. Pomierzona rezystancja jest porównywana z wartością zadaną dla danego typu czujnika. Jeśli tester wykryje czujnik o niezgodnej rezystancji z nastawą, następuje automatyczne usunięcie czujnika z procesu produkcji. 

Aut_24

Pomiar prądu

Stanowisko zaprojektowane i wykonane przez PIAP-OBRUSN do pomiaru i kontroli prawidłowości rezystancji grzałek siedzenia samochodowego. Mata z grzałkami podawana jest na stanowisko pomiarowe, czujnik wykrywa obecność maty i dokonuje pomiaru rezystancji czterech grzałek. Wartości rezystancji są wyświetlone na czterech wyświetlaczach oraz porównane z wartością zadaną. Jeśli rezystancje są zgodne z zadaną wartością, mata zostaje oznakowana i cykl pomiarowy zaczyna się do początku.      

W stanowisku wykorzystano nowe możliwości w zakresie budowy modułowych systemów manipulacyjnych jakie stwarza zastosowanie konstrukcji z profili aluminiowych MayTec, System ten jest funkcjonalnym, elastycznym, modułowym, systemem budowy maszyn i urządzeń. 

Kontakt:

Krzysztof Kordula k.kordula@obrusn.pl  tel. 56/623 40 21 do 24 kom. 601 625 006

Kazimierz Dogiel k.dogiel@obrusn.pl tel. 56/623 40 21 do 24

NASI PARTNERZY

brusatori logo 220 90colombo logo 220 90Logo Item partner parker logo 220 90rofin logo 220 90varvel logo 220 90

Wsparcie techniczne

Czynne Poniedziałek - Piątek, 7 - 15

2013 © PIAP-OBRUSN  Wszelkie prawa zastrzeżone