Manipulatory do obsługi linii produkcyjnych

Aut_17


Manipulatory do obsługi linii produkcyjnych PIAP-OBRUSN opracowuje na specjalne zamówienia klientów. Z tego względu są przystosowane do realizacji określonych zadań wynikających z procesów produkcyjnych jakie realizuje linia montażowa ale mogą zostać łatwo zmodernizowane ze względu na zastosowanie współczesnych technik opartych o napędy serwo firmy PARKER oraz konstrukcje z profili aluminiowych.

Manipulatory w całości wykonany z zastosowaniem systemu konstrukcji z profili aluminiowych. Profile te tworzą bardzo wytrzymałą i sztywną konstrukcję bramową. Trzy osie z napędami serwo typu  637, 638 lub Compax firmy PARKERpołączone zostały za pomocą interfejsu CAN ze sobą oraz sterownikiem nadrzędnym. Zastosowanie serwo pozwoliło uzyskać wymaganą dużą dynamikę oraz dokładność pozycjonowania.  

Manipulatory do pakowania detali

Aut_27

Manipulator został wykonany w oparciu układy napędowe MRP i SDA produkcji OBRUSN. Zestawy MRP i SDA stanowią dwie osie numeryczne w których układ MRP 16 jest regulatorem położenia, natomiast układ SDA 15 stopniem mocy i regulatorem prędkości. Układ MRP dzięki specjalnemu oprogramowaniu pełni również funkcję sterownika PLC.  Elementami wykonawczymi napędów są silniki prądu stałego typu RTMct. Bezpośrednio z osiami silników sprzężono enkodery firmy HENGSTLER.

Elementy konstrukcji mechanicznej wykonano z profili aluminiowych. Profile te charakteryzują się lekkością przy zachowaniu dużej wytrzymałości mechanicznej. Elementy pneumatyki pochodzą od firmy REXROTH.

Jako urządzenie chwytające zastosowano jedną ssawkę o średnicy 300mm. Do wytworzenia podciśnienia zastosowano eżektorowy generator.

W konstrukcji manipulatora rozwiązano wiele problemów takich jak: zapewnienie długotrwałej szczelności układu podciśnienia, niebezpieczne odchylanie się dużych opakowań od pionu w trakcie transportu, wzajemne pozycjonowanie pudła i detali , zastosowanie dodatkowych sensorów (czujnika dna pudła).

Manipulatory montażowe

Aut_2

Manipulatory montażowe opracowane zostały w OBRUSN głównie dla potrzeb przemysłu motoryzacyjnego. Przeznaczone do wykonywania prac w których istotna jest precyzja wykonania oraz tam gdzie istotne jest wyeliminowanie wadliwie wykonanych detali. Mają też zastosowanie  w procesach pomiarowych w toku produkcji.

Manipulator do automatyzacji skręcania podzespołów mechanicznych.

Manipulator składa się z następujących elementów:

 • część manipulacyjna w postaci dwóch osi skrzyżnych z napędami serwo typu 631 firmy PARKER. Zakres ruchu ustalany z zamawiającym, jest zależny od określonego zadania.
 • oś pionowa realizująca dosuw głowicy, zwykle napędzana siłownikiem pneumatycznym. Możliwe zastosowanie napędu serwo.
 • gniazda mocującego skręcane detale. Opracowywane odrębnie dla konkretnego zadania.
 • podajnik wibracyjny do orientowania i podawania wkrętów do głowicy.
 • wkrętaka automatycznego z pneumatycznym układem podawania wkręta oraz z pomiarem momentu obrotowego i kąta wkrętu.

Ze względu na pełną automatykę manipulator przeznaczony jest do wydajnego i szybkiego procesu montażu części i podzespołów mechanicznych łączonych za pomocą wkrętów. Obsługa manipulatora polega na mocowaniu elementów składowych w gnieździe, wyjęciu gotowego podzespołu i okresowym zasypaniu zasobnika podajnika wibracyjnego. Manipulator pobiera wkręt za pomocą sprężonego powietrza z podajnika i wdmuchuje do głowicy wkrętaka. Przemieszczając się na kolejne pozycje skręca detale według określonego algorytmu. Proces ten jest kontrolowany pod względem prawidłowego kąta wkrętu oraz momentu skręcającego.

Roboty lub manipulatory do obsługi wtryskarek

Aut_29


Aut_30

Manipulatory do obsługi wtryskarek należą do modułowych systemów manipulacyjnych, których głównymi zaletami są: łatwość transportu i przechowywania, prostota wymiany uszko­dzonych zespołów oraz możliwość wykorzystania modułów w nowych konstrukcjach.Typowy moduł ruchu jest wyposażony w:

 • układ napędowy, pneumatyczny lub elektryczny,
 • układ prowadnic kolumnowych (w modułach ruchu liniowego) lub przekładnie zębatkowa przesunięcia na obrót (w modułach ruchu obrotowego),
 • nastawne ograniczniki ruchu (zderzaki) dwupołożeniowego pozycjonowania, współpracujące z amortyzatorami.
 • blok zaworów rozdzielających,
 • czujniki położeń krańcowych,
 • płyty sprzęgowe i bloki mocujące, umożliwiające łączenie poszczególnych modułów.

W manipulatorach wykorzystano nowe możliwości w zakresie budowy modułowych systemów manipulacyjnych jakie stwarza zastosowanie konstrukcji z profili aluminiowych, System ten jest funkcjonalnym, elastycznym, modułowym, systemem budowy maszyn i urządzeń. Elementami podstawowymi  są profile aluminiowe o różnych kształtach i przekrojach, które mogą być łączone z sobą za pomocą różnego typu złączy.

Konstrukcja głowicy.Oprócz trzech ruchów regionalnych, manipulator może być wyposażony w zespól ruchów lokalnych. W procesie obsługi wtryskarki ruchami takimi są:

 • przechył głowicy (umożliwiający zmianę położeniauchwyconego detalu).
 • ruch końcówek chwytnych (otwarcie i zamknięciechwytaka).

Wszystkie trzy dodatkowe ruchy realizowane są także w pneumatycznej technice napędowej. Głowica mocowana jest do ostatniego ruchomego członu manipulatora, w zależności od przeznaczenia może pełnić różne zadania.Układ sterowania.  

Do sterowania manipulatora zastosowano uniwersalny sterownik PLC firmy Siemens, umożliwiający zaprogramowanie działania manipulatora, komunikowanie się z operatorem, sygnalizowanie błędów programowania, błędnego działania czujników itp. Podstawowy sterownik rozszerzono o moduły wejść/wyjść analogowych oraz wejść/wyjść dwustanowych.   Uruchomienie programu powoduje przejście do try­bu pracy automatycznej. Na wyświetlaczu pojawia się aktualnie realizowany krok programu i cykl trwa nieprzerwanie aż do momentu wykonania ustalonej liczby elementów - wówczas manipulator zatrzymuje się w położeniu bazowym. Operator może przerwać realizację programu i przejść do trybów pracy krokowej lub ręcznej, używanych m.in. podczas testowania wprowadzanego programu, podczas ustalania zakresów ruchu w poszczególnych osiach, sprowadzania jednostek ruchowych do pozycji bazowej oraz w sytuacjach awaryjnych.    System sterowania manipulatora kontroluje działanie wszystkich podzespołów oraz ustalone warunki i przyjęte alarmy. Wszystkie nieprawidłowości sygnalizowane są zapaleniem się lampy AWARIA.

Kontakt:

Krzysztof Kordula k.kordula@obrusn.pl  tel. 56/623 40 21 do 24 kom. 601 625 006

Andrzej Krzemiński a.krzeminski@obrusn.pl tel. 56/623 40 21 do 24

NASI PARTNERZY

brusatori logo 220 90colombo logo 220 90Logo Item partner parker logo 220 90rofin logo 220 90varvel logo 220 90

Wsparcie techniczne

Czynne Poniedziałek - Piątek, 7 - 15

2013 © PIAP-OBRUSN  Wszelkie prawa zastrzeżone